Dịch vụ

              BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ MÁY TÍNH
I SỬA CHỮA BẢO TRÌ CÓ HỢP ĐỒNG
 

 

 

1. BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ & SỐ LƯỢNG NHIỀU Số Máy Giá 1 Máy Ghi Chú
Bảo trì định kỳ mỗi tháng 1 lần (vệ sinh máy tính, update virus, tối ưu hệ thống…)

· Cài đặt, sửa chữa phần mềm máy tính: nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt tức thời khi máy tính hoặc hệ thống mạng gặp sự cố .( KH gọi là tới / tháng )

· Update virus và sửa lỗi Windows ngay trong ngày, khi có những Virus nguy hiểm xuất hiện.
· Tư vấn miễn phí mọi vấn đề về vi tính.

05 đến 10 100,000/1máy Đã bao gồm 10% VAT
10 đến 20 90,000/1máy Chưa bao gồm 10% VAT
Trên 20 80,000/1máy Chưa bao gồm 10% VAT
Khi có sự cố nhân viên sẽ đến tức thời   (Chậm nhất không quá 60 phút kể từ khi nhận được yêu cầu)
II SỬA CHỮA BẢO TRÌ KHÔNG HỢP ĐỒNG
1. Xử lý sự cố lỗi chương trình. 01 100,000 Chưa bao gồm 10% VAT
2. Diệt virus, spyware, cài phần mềm. 01 120,000 Chưa bao gồm 10% VAT
3. Cài đặt mới Windows + phần mềm. 01 120,000 Chưa bao gồm 10% VAT
4. Cài đặt Windows + Thiết bị ngoại vi + PM 01 120,000 Chưa bao gồm 10% VAT
5. Khắc phục không cài đặt. 01 100,000 Chưa bao gồm 10% VAT
6. Sửa lỗi ổ đĩa cứng (Lỗi nhẹ) 01 120,000 Chưa bao gồm 10% VAT
7. Sửa lỗi ổ đĩa cứng (Lỗi nặng,) 01 300,000 Chưa bao gồm 10% VAT
8. Sử lý sự cố mạng ( tùy theo trường hợp) 01 Chưa bao gồm 10% VAT
III ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MẠNG LAN (Dành cho doanh nghiệp)
1. Hệ thống mạng dùng Internet Chưa bao gồm 10% VAT
 

 

 

Cài đặt toàn bộ hệ thống mạng LAN. Cài đặt máy in chung trong hệ thống mạng và chia sẻ dữ liệu. Cài đặt các máy nhận & cùng truy cập Internet. (Không đi dây) 02 đến 05 50,000/1máy Chưa bao gồm 10% VAT
06 đến 10 45,000/1máy Chưa bao gồm 10% VAT
Trên 10 40,000/1máy Chưa bao gồm 10% VAT
Chưa bao gồm 10% VAT
2. Đi dây mạng LAN ( giá vật tư ) Số lượng Đơn Giá Chưa bao gồm 10% VAT
– Dây mạng cat5e/1000Mb 01met 10,000 Chưa bao gồm 10% VAT
– Dây mạng tốt 01met 15,000 – 20,000 Chưa bao gồm 10% VAT
– Đầu bấm thường 01Cái 5,000 Chưa bao gồm 10% VAT
– Đầu bấm tốt 01Cái 10,000 Chưa bao gồm 10% VAT
Công đi dây mạng phụ thuộc vào độ khó, dễ khác nhau trong văn phòng, tòa nhà, âm tường, đi nổi, ….
Số Máy Giá 1 Máy Ghi Chú
Bảo trì định kỳ mỗi tháng 1 lần (vệ sinh máy tính, update virus, tối ưu hệ thống…)

· Cài đặt, sửa chữa phần mềm máy tính: nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt tức thời khi máy tính hoặc hệ thống mạng gặp sự cố .( KH gọi là tới / tháng )

· Update virus và sửa lỗi Windows ngay trong ngày, khi có những Virus nguy hiểm xuất hiện.
· Tư vấn miễn phí mọi vấn đề về vi tính.

05 đến 10 100,000/1máy Đã bao gồm 10% VAT
10 đến 20 90,000/1máy Chưa bao gồm 10% VAT
Trên 20 80,000/1máy Chưa bao gồm 10% VAT
Khi có sự cố nhân viên sẽ đến tức thời   (Chậm nhất không quá 60 phút kể từ khi nhận được yêu cầu)
II SỬA CHỮA BẢO TRÌ KHÔNG HỢP ĐỒNG
1. Xử lý sự cố lỗi chương trình. 01 100,000 Chưa bao gồm 10% VAT
2. Diệt virus, spyware, cài phần mềm. 01 120,000 Chưa bao gồm 10% VAT
3. Cài đặt mới Windows + phần mềm. 01 120,000 Chưa bao gồm 10% VAT
4. Cài đặt Windows + Thiết bị ngoại vi + PM 01 120,000 Chưa bao gồm 10% VAT
5. Khắc phục không cài đặt. 01 100,000 Chưa bao gồm 10% VAT
6. Sửa lỗi ổ đĩa cứng (Lỗi nhẹ) 01 120,000 Chưa bao gồm 10% VAT
7. Sửa lỗi ổ đĩa cứng (Lỗi nặng,) 01 300,000 Chưa bao gồm 10% VAT
8. Sử lý sự cố mạng ( tùy theo trường hợp) 01 Chưa bao gồm 10% VAT
III ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MẠNG LAN (Dành cho doanh nghiệp)
1. Hệ thống mạng dùng Internet Chưa bao gồm 10% VAT
 

 

 

Cài đặt toàn bộ hệ thống mạng LAN. Cài đặt máy in chung trong hệ thống mạng và chia sẻ dữ liệu. Cài đặt các máy nhận & cùng truy cập Internet. (Không đi dây) 02 đến 05 50,000/1máy Chưa bao gồm 10% VAT
06 đến 10 45,000/1máy Chưa bao gồm 10% VAT
Trên 10 40,000/1máy Chưa bao gồm 10% VAT
Chưa bao gồm 10% VAT
2. Đi dây mạng LAN ( giá vật tư ) Số lượng Đơn Giá Chưa bao gồm 10% VAT
– Dây mạng cat5e/1000Mb 01met 10,000 Chưa bao gồm 10% VAT
– Dây mạng tốt 01met 15,000 – 20,000 Chưa bao gồm 10% VAT
– Đầu bấm thường 01Cái 5,000 Chưa bao gồm 10% VAT
– Đầu bấm tốt 01Cái 10,000 Chưa bao gồm 10% VAT
Công đi dây mạng phụ thuộc vào độ khó, dễ khác nhau trong văn phòng, tòa nhà, âm tường, đi nổi, ….