0932 402 696 0393 339 969 Nhắn tin Facebook 0932 402 696 0393 339 969
Mainboard
Series CPU
Tản nhiệt
RAM
Series VGA
Dung lượng SSD
Dung lượng HDD
Màn hình
Thương hiệu
Thương hiệu
Nhu cầu
Thương hiệu
Thương hiệu màn hình
Thương hiệu Laptop
Kích thước màn hình
-22%
700.000 đ
-5%
950.000 đ
-13%
390.000 đ
-22%
700.000 đ
-14%
950.000 đ
-13%

Linh kiện Máy Tính

SSD Colorful SL300 128G

390.000 đ
-15%
550.000 đ
-22%
-13%

Linh kiện Máy Tính

SSD Kingspec 120GB

390.000 đ
-10%
2.600.000 đ
-27%
800.000 đ
-36%
3.000.000 đ
-5%
750.000 đ
-15%
1.700.000 đ
-14%
950.000 đ
-10%

Linh kiện Máy Tính

SSD Lexar NM610 1TB Gen3x4 NVMe

1.800.000 đ
-22%

Linh kiện Máy Tính

SSD Lexar NM610 250GB Gen3x4 NVMe

700.000 đ
-11%
390.000 đ
-15%
550.000 đ
-55%
1.700.000 đ
-13%
390.000 đ
-22%
700.000 đ
-22%

Linh kiện Máy Tính

SSD Samsung 980 PCIe NVMe 250GB

700.000 đ
-6%

Linh kiện Máy Tính

SSD Samsung 980 PCIe NVMe 500GB

1.600.000 đ
-39%
2.500.000 đ
-66%
4.400.000 đ
-31%
2.500.000 đ
-37%
4.400.000 đ
-13%

Linh kiện Máy Tính

SSD WD Black 500GB M2 NVME Gen3x4

1.400.000 đ
-9%
1.000.000 đ
-22%

Linh kiện Máy Tính

SSD WD Blue 3D NAND 250GB M2

700.000 đ
-15%
550.000 đ
-9%
1.000.000 đ