0932 402 696 0393 339 969 Nhắn tin Facebook 0932 402 696 0393 339 969
Mainboard
Series CPU
Tản nhiệt
RAM
Series VGA
Dung lượng SSD
Dung lượng HDD
Màn hình
Thương hiệu
Thương hiệu
Nhu cầu
Thương hiệu
Thương hiệu màn hình
Thương hiệu Laptop
Kích thước màn hình
-31%
1.750.000 đ
-14%
3.880.000 đ
-6%
19.200.000 đ
-22%

CARD đồ họa

Colorful GT1030 2G-V

2.650.000 đ
-20%

CARD đồ họa

COLORFUL GTX 1050Ti NB- 4G

4.150.000 đ
-7%
14.900.000 đ
-10%
8.990.000 đ
-9%
10.950.000 đ
-8%
11.990.000 đ
-8%
8.390.000 đ
-28%
9.990.000 đ
-15%
3.900.000 đ
-17%
5.490.000 đ
-10%
7.650.000 đ
-11%
8.850.000 đ
-8%
13.500.000 đ
-10%
11.300.000 đ
-10%
9.900.000 đ
-13%